Speiseteller Porzellan 27 Ø 

 

CHF. 1.50/Stk.

Dessertteller

Porzellan 20 Ø

 

CHF. 1.-/Stk.

Kaffeetasse Porzellan

(inkl. Unterteller)

 

CHF. 1.50/Stk.

Vorspeisegabel  CHF. 1.50/Stk.

Speisegabel      CHF. 1.50/Stk.

Dessertgabel    CHF. 1.00/Stk.

 

 

18/10 Inox

Vorspeisemesser  CHF. 1.50/Stk.

Fischmesser        CHF. 1.50/Stk.

Speisemesser       CHF. 1.50/Stk.

Dessertmesser     CHF. 1.00/Stk.

 

18/10 Inox

Suppenlöffel  CHF. 1.50/Stk.

Kaffeeklffel   CHF. 1.00/Stk.

 

 

 

18/10 Inox

Platzteller aus Kristall 34 Ø

 

CHF. 2.50/Stk.

Platzteller aus

Porzellan 32 cm Ø

 

CHF. 1.50/Stk.

Wasserglas

 

CHF. 0.90/Stk.

Weissweinglas

 

CHF. 1.-/Stk.

Rotweinglas

 

CHF. 1.30/Stk.

Proseccoflute

 

CHF. 0.90/Stk.